Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda: 30.4.2002.

Naziv depozitara: OTP banka d.d.

Valuta fonda: EUR

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:  13,2723 EUR

Pokazatelj ukupnih troškova: U 2023. godini iznosio je 0,29%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

Naknada za upravljanje: 0,25%

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ulazna naknada: Od 1. siječnja 2024. godine ulazna naknada se ne naplaćuje.

Naknada depozitaru: 0,017%

 

Ima slična ograničenja ulaganja i rizičnost kao dotadašnji AZ obvezni mirovinski fond. Članovi ovog fonda mogu biti sve osobe neovisno o duljini vremenskog razdoblja do stjecanja prava na starosnu mirovinu.

 

  • Minimalno 50% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 40% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 60% neto imovine fonda u domaćoj valuti

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije B možete pronaći u

AZ OMF KATEGORIJE B - STATUT - RUJAN - 2023

338 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više