Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda: 30.4.2002.

Naziv depozitara: OTP banka d.d.

Valuta fonda: EUR

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda:  13,2723 EUR/100 HRK

Pokazatelj ukupnih troškova: U 2021. godini iznosio je 0,30%, a računa se kao omjer troškova koji se mogu plaćati iz imovine fonda i prosječne godišnje neto imovine Fonda.

Naknada za upravljanje: 0,27%

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ulazna naknada: Ulazna naknada iznosi 0,5%.

Naknada depozitaru: 0,017%

 

Ima slična ograničenja ulaganja i rizičnost kao dosadašnji AZ obvezni mirovinski fond. Inicijalno će svi članovi biti članovi ovog fonda, osim ako sami ne odaberu fond A ili C.

  • Minimalno 50% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 40% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 60% neto imovine fonda u domaćoj valuti

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije B možete pronaći u

2020 02 04 STATUT AZ OMF B

458 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više